Medezeggenschapraad


In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij adviseren directie en bestuur over schoolbeleid en hebben adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Zij worden voor maximaal twee keer drie jaar gekozen. 
De MR is bereikbaar via mr@agathasnellen.nl of onderstaande telefoonnummers. 

Leden
Oudergeleding:
Aad van Vliet           (voorzitter) 06-22410190  Vertegenwoordiger sinds februari 2017
Marielle Frumau     (secretaris) 06-46603402  Vertegenwoordiger sinds oktober 2016
Leerkrachtgeleding:
Rimke Hartstra      Vertegenwoordiger sinds oktober 2011
Remco Rodenhuis Vertegenwoordiger sinds april 2016

Vergaderingen
De vergaderingen voor dit schooljaar zijn openbaar en gepland op:
maandag 19.6.2017 De agenda is vanaf 12-06-2017 hier te vinden. 

Notulen 
Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad: 
Maart 2016
Mei 2016
Juni 2016
Oktober 2016
November 2016
Februari 2017
Maart 2017
Mei 2017

Reglementen
Medezegenschapsreglement
Huishoudelijk Reglement