In groep 5 werken twee leerkrachten. Remco Rodenhuis van maandag tot en met donderdag en Marlies van de Graaf op vrijdag.

Remco Rodenhuis is bij ons begonnen als onderwijsondersteuner. In de avonduren heeft hij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs afgerond. Sindsdien is hij werkzaam als groepsleerkracht. De eerste jaren in groep 4 en de laatste twee jaar in groep 5. Verder heeft Remco heeft enkele taken binnen school op zich genomen. Zo is hij coördinator ict, coördinator kanjertraining en schoolopleider voor leraren in opleiding en is hij lid van de medezeggensschapsraad.

Marlies van de Graaf werkt 5 jaar bij ons op school. Zij is begonnen in groep 7 en werkt sinds dit jaar twee dagen in groep 6 en ook een dag met veel plezier in groep 5. Het lesgeven in deze groepen is niet nieuw voor haar; negen jaar geleden is zij met een 5-6 combinatie begonnen in het onderwijs. 
Naast leerkracht is Marlies ook remedial teacher (op donderdag), is zij 4x Wijzer coördinator, onderwijsontwikkelaar en leescoördinator.